อัตราค่าบริการ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
15,000-18,000 บาท
ฟิต ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง   
18,000-20,000 บาท

———————————–

ผู้ช่วยพยาบาล
17,000-20,000 บาท

———————————–

แม่บ้าน-แม่ครัว
10,000-12,000 บาท

———————————–

พี่เลี้ยงเด็ก
15,000 – 18,000 บาท

*พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ1วัน
หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดต้องจ่ายเป็นโอทีให้พนักงาน
ราคาโอทีอยู่ระหว่าง 500-700 บาท*

*ราคาของทุกตำแหน่งยังไม่รวมวันหยุด*