บริการของเรา

  บริการจัดหา-จัดส่ง พนักงาน/พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

  • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
  • ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อม  โรคพาร์กินสัน
  • ดูแลผู้เป็นโรคหัวใจความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง เบาหวาน  
  • ดูแลผู้ปุ่วยที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทำกายภาพบำบัด และแผลกดทับ
  • ดูแลผู้ป่วยเคสที่คาสายสวนปัสสาวะ
  • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เคาะปอด ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา
  • และดูแลในส่วนเสื้อผ้า อาหาร และบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย